30 اردیبهشت 1399 1

پوسترهای فضایی خیره‌کننده

بیگ بنگ: آیا یک پوستر اکتشافات نجومی ناسا را دوست دارید؟ شما یک صفحه از آن در اختیار دارید. هر پنلی که در این عکس برجسته می‌بینید، می‌تواند بر روی دیوار ِ خانه یا محل کارتان نصب شود.