4 مهر 1392 6

آیا “آپوفیس” به زمین برخورد خواهد کرد؟

بیگ بنگ: دانشمندان ناسا در آخرين تحقيقات خود از احتمال برخورد سيارك آپوفيس با كره زمين در سال 2029 و 2036 خبر دادند و رصدخانه فضايي هرشل اروپا هم با بررسي سرعت اين سيارك احتمال برخورد آن را با زمين 2.7 درصد پيش‌بيني كرده است. براساس اين پيش‌بيني آپوفیس در سال 2029 با فاصله 36…