1 بهمن 1396 2

خورشید در حال از دست دادن کنترل خود بر منظومه‌اش است

بیگ بنگ: مطالعه بر روی مدار عطارد نشان می‌دهد که چگونه “کمربند منظومه شمسی” با افزایش سن خورشید در حال گسترش است. براساس یک مطالعه جدید، خورشید تقریبا 4.6 میلیارد سالۀ ما در حال پیر شدن است و همانطور که پیرتر می‌شود، کنترل مؤثر آن بر منظومه شمسی کمتر می‌شود.

3 شهریور 1393 0

مطلق بودن فضا: آری یا نه؟ (قسمت اول)

بیگ بنگ: تصور کنید که شما در یک هواپیمای متحرک در حال خواندن کتابی هستید. ساعت 12 به ساعت خود نگاه کرده و تصمیم می‌گیرید کتاب خود را کنار بگذارید، صندلی‌تان را ترک کرده و در راهرو حرکت کنید تا با دوستتان که 10 ردیف جلوتر از شما نشسته صحبت کنید. ساعت 12:15 شما به…

27 دی 1392 5

در جستجوی ماهیت ساختاری فضا-زمان!

بیگ بنگ: دانشمندان هنوز هم به دنبال آزمودن پیوستگی فضا-زمان یا دانه دانه بودن آن هستند. آنها پرسشی را مطرح می کنند، آیا فضا زمان پیوسته است یا دانه دار؟ اگر پاسخ دوم، درست باشد منجر به انحرافی در نظریه نسبیت می شود.