8 اردیبهشت 1399 0

خیره به آسمان شب

بیگ بنگ: فقط طی یک دقیقه می‌توانید چند آسمان‌ شب را در سراسر کره زمین از طریق ترکیبی از توالی‌های تایم‌لپس حیرت‌آور مشاهده نمایید.