۱۸ اسفند ۱۳۹۴ 1

ساختار فضا-زمان در اطراف یک سیاهچاله

بیگ‌ بنگ: جهت بررسی هندسه‌ی فضا‌-زمان در خارج از یک سیاهچاله، می‌بایست یک نمودار فضا-‌زمان، وابسته به وضع هندسی موجود در سیاهچاله را مورد مطالعه قرار دهیم. در ساده‌ترین حالت، می‌توان نقشه‌ی فضا‌-‌زمانی مناسب را با حل‌ کردن معادلات نسبیت عام اینشتین برای یافتن وضع هندسی فضا‌-‌زمان در یک ناحیه‌ی تهی از فضا که یک…