20 آذر 1393 30

قانون ارشميدس – بخش دوم

بیگ بنگ: چگالي گازها خيلي كمتر از آب است. بنابراين حباب هاي گاز هميشه به سطح آب حركت مي كنند. شايد كمترين چگالي مربوط به خود جهان باشد كه حدود 10 به توان 30 – گرم بر سانتي متر مكعب تخمين زده مي شود. براي دانسيته هاي بالا بايد به سراغ هسته اتم يا ستاره…

17 آذر 1393 8

قانون ارشميدس – بخش اول

بیگ بنگ: اين قانون كه در يك خط خلاصه مي شود، امروزه بسيار پيش پا افتاده مي نمايد و تقريبا بيشتر دانش آموزان با آن آشنا هستند. البته اين آشنايي احتمالا به معناي فهم عميق آن نيست. پرسشهايي در ارتباط با همين قانون ساده وجود دارد كه حتي براي دانشجويان نيز چالش برانگيز است. دليل…