21 خرداد 1394 2

اجداد انسان برای خروج از آفریقا راه مصر را در پیش گرفتند!

بیگ بنگ: تحلیل ژنتیکی که به تازگی صورت گرفته نشان می دهد که احتمالا مصر دروازه خروج انسان های عصر جدید از قاره آفریقا بوده و در این صورت، ممکن است دانشمندان بتوانند با کمک این یافته ها، نحوه فرگشت(تکامل) انسان را که در سرتاسر جهان پراکنده شده است، بیایند.

17 خرداد 1394 0

چرا جنس ِ مذکر در طبیعت دوام آورده است؟

بیگ بنگ: با توجه به اينکه در اکثر گونه‌های جانوری تنها نقش جنس مذکر در توليد مثل اهدای اسپرم است، زيست شناسان همواره به اين معنا فکر کرده‌اند که چرا گزينش تکاملی جانوران با تمام بی‌رحمی خود اجازه داده که جنس نر کماکان به موجوديت خود ادامه دهد.