21 اردیبهشت 1403 0

انقلابی در درمان ناشنوایی مادرزاد

بیگ بنگ: یک دختر ۱۸ ماهه در بریتانیا که ناشنوا به دنیا آمده بود، با کمک ژن‌درمانی، شنوایی خود را به‌دست آورده است. روند درمان این کودک که “اوپال سندی” نام دارد، ۶ ماه پیش در بیمارستانی در کمبریج آغاز شد.

28 شهریور 1396 9

دو قدم بزرگ برای درمان تمام سرطان ها

بیگ بنگ: سرطان یکی از بیماری های کشنده و آزار دهنده ای است که زندگی را برای بسیاری از افراد سخت و زجر آورد کرده است. سرطان یک بیماری نیست بلکه نوعی از یک بیماری است. به این معنی که یک مورد سرطان برای شکست دادن وجود ندارد و این بیماری شکل های بسیار زیادی…