برچسب گذاری توسط: ژن های انسان

اپی ژنتیک چیست؟

بیگ بنگ: اگر خواننده مطالب علمی به خصوص فرگشت و ژنتیک باشید، اصطلاح اپی ژنتیک را چندین بار شنیده اید. اینجا ما سعی داریم تا به زبان ساده و قابل فهم این موضوع را...

محاسبه “سن بیولوژیکی” با استفاده از ژن های انسان

بیگ بنگ: محققان با خوانش “امضایی” براساس ۱۵۰ ژن موفق به تعیین سن بیولوژیکی اشخاص شده اند که ممکن است متفاوت از سن تاریخی افراد باشد. افزون بر این، به گفته محققان سن بیولوژیکی...