برچسب گذاری توسط: کاوشگر فیلای

دنباله دار چوریومف ممکن است میزبان ِ حیات میکروبی باشد!

بیگ بنگ: مأموریت مدارگرد روزتا و کاوشگر دیگر آن بنام فیلای متعلق به آژانس فضایی اروپا (ESA) برای شناسایی نزدیک دنباله دار چوریومف ۶۷P از سپتامبر ۲۰۱۴ انجام گرفت و ویژگی های متمایزی از این دنباله...