13 شهریور 1392 0

پرتاب كاوشگر جديد ناسا به “ماه”

يك فضاپيماي روباتيك كه وظيفه بررسي گرد و غبار سطح ماه و اتمسفر نازك آن را به عهده دارد، قرار است روز جمعه اين هفته از پايگاه ويرجينيا به فضا پرتاب شود. به گزارش ايرنا از پايگاه خبري اسپيس، كاوشگر اتمسفر ماه و گرد و غبار سطح آن كه به اختصار ( LADEE) نام دارد،…