19 خرداد 1394 0

معرفی کتاب: رقص جهان

بیگ بنگ: کتاب “رقص جهان” به بررسی جستجوی انسان برای درک ریشه های آغازین خود و جایگاه او در این جهان سترگ و رازآلود می پردازد.