21 اسفند 1395 0

معرفی کتاب: در جستجوی ماده تاریک

بیگ بنگ: اگرچه معلم های علوم اغلب به دانش آموزانشان می گویند که جدول تناوبی عناصر آنچه جهان از آن ساخته شده را نشان می دهد، اما این درست نیست، ما اکنون می دانیم که بیشتر کیهان حدود 96 درصد از انرژی و ماده تاریک ساخته شده است که نمی توان تعریف کوتاهی از آن…