برچسب گذاری توسط: کتاب نظریه ریسمانها

معرفی کتاب: فراسوی اینشتین

نظریه ابرریسمان چیست و چرا اهمیت دارد؟ آیا ابرریسمان می‌تواند موجب تحقق رویای پیوسته اینشتین برای دستیابی به یک نظریه همه چیز شود؟ این کتاب تاریخ زندهٔ مختصر و هیجان‌انگیزی از پیشرفت علم فیزیک...