12 اسفند 1395 1

تصویر نجومی روز: کسوف پس از طلوع خورشید

بیگ بنگ: روز یکشنبه 26 فوریه 2017، آسمان صبح از سمت شمال پاتاگونيا صاف، شفاف و لاجوردی بود. این صحنهٔ ترکیبی گسترده که بر فراز آسمان شهرهای هرمسو واله، فاکوندو، چوبوت واقع در آرژانتین به چشم می خورد، نشان از کسوف ناقصی دارد که پس از طلوع آفتاب رخ داده است.