29 مرداد 1392 8

کشف سیاره ای رکوردشکن با مداری 8.5 ساعته!

دانشمندان موسسه فناوری ماساچوست از کشف غیرقابل باور سیاره ای خارج از منظومه شمسی خبر دادند: یک گوی آتشین از گدازه که طی هشت ساعت و نیم، یک دور حول ستاره اش می چرخد. به گزارش مهر، این سیاره کوتاه ترین دوره های گردش به دور ستاره خود را دارد. زمین یک سال طول می…