10 دی 1392 0

6 رویداد بزرگ ِعلمی و فضایی سال 2013

بیگ بنگ: در سال 2013 اکتشافات و پیشرفت های بسیاری در زمینه ستاره شناسی و دیگر علوم فضایی صورت گرفت. از کشف سیارات فراخورشیدی متعدد گرفته تا کشف نوترینوهایی با منشاء فرازمینی و حمایت مریخ باستانی از حیات و … با اتمام سال میلادی ، 6 رویداد که جزء مهمترین اکتشفات فضایی سال 2013 بودند…