20 اسفند 1394 0

کشت محصول کشاورزی در خاکی شبیه ِ مریخ

بیگ بنگ: دانشمندان در آزمایشی برای سنجش چگونگی رشد محصولات کشاورزی در فضا، ۱۰ نوع محصول مختلف را در خاکی شبیه به خاک مریخ کشت دادند. اگرچه خاك شبه مريخي محصولات نسبتا كمتري را نسبت به خاك زميني در خود پرورش مي‌دهد،‌ تفاوت اين دو نوع خاك در پرورش محصولات چندان محسوس نيست و اين…