2 تیر 1400 0

علت کم شدن نور ستارۀ “ابط الجوزا” مشخص شد

بیگ بنگ: “اِبط الجوزا” یا یا آلفای شکارچی (Betelgeuse) دومین ستاره پرنور صورت فلکی شکارچی و به‌طور میانگین دهمین ستاره درخشان آسمان شب است. اما چندی بود که علت کم نور شدن این ستاره فکر اخترشناسان را مشغول کرده بود و با بررسی‌هایی که انجام داده بودند، پیش‌بینی می‌کردند این ستاره در حال اتمام زندگی…