19 اسفند 1398 0

ستارۀ ابط‌الجوزا به حالت عادی بازگشت!

بیگ بنگ: آخرین مشاهدات از ستارۀ ابط‌الجوزا(Betelgeuse) نشان می‌دهد که این ستاره دیگر کم نور نیست و محققان دوباره شاهد درخشش این ستاره هستند. این بدین معناست که احتمال دارد این ستاره به پایان زودرس خود نزدیک نشده باشد.