23 مرداد 1402 0

رصد یک کهکشان شبح‌مانند

بیگ بنگ: تلسکوپ فضایی هابل بتازگی از کهکشان عدسی شکل NGC 6684 عکسی جذاب گرفت. این کهکشان که با دوربین پیشرفته هابل برای نقشه برداری ثبت شده، حدود 44 میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد و صورت فلکی طاووس واقع شده است.

17 مرداد 1392 1

NGC 524 :کهکشان مارپیچی قدیمی مرموز

این گرداب کیهانی مرکز کهکشان NGC 524 است که تلسکوپ فضایی هابل به ثبت رسانده است. این کهکشان در فاصله حدود 90 میلیون سال نوری از زمین و  در صورت فلکی حوت، واقع شده است. NGC 524 یک کهکشان عدسی شکل است. دانشمندان بر این باورند که کهکشان های عدسی شکل یک حالت میانی در…