10 خرداد 1397 2

کلوزآپ از کهکشان NGC 6744

بیگ بنگ: کهکشان مارپیچی زیبای NGC 6744 تقریبأ 175 هزار سال نوری وسعت دارد و بزرگتر از کهکشان راه شیری ما است. این کهکشان در فاصلۀ تقریبی 30 میلیون سال نوری از زمین و به سمت صورت فلکی جنوبی طاووس واقع شده که دیسک کهکشانی‌اش از دیدگاه ما شیب‌دار مشاهده می شود.