13 تیر 1396 2

کشف دو سیاهچاله عظیم که به دور هم می چرخند

بیگ بنگ: این اولین مشاهده در نوع خود است که ادغام کهکشانی در گذشتۀ کیهان را نشان می­ دهد. سیاه­چاله­ های پرجرم، هیولاهایی هستند که مرکز کهکشان­ها یافت می­ شوند. جرم سیاهچاله عظیم کهکشان راه شیری ما در حدود ٤ میلیون برابر جرم خورشید است. هرچند که این سیاهچاله ها پرجرم و اغلب فعال هستند،…