17 تیر 1396 0

کهکشانی در میان غبار

بیگ بنگ: کهکشان IC 342 که از لحاظ اندازه مشابه با کهکشان های مارپیچی درخشان و بزرگ در همسایگی اش است در فاصلۀ 10 میلیون سال نوری از زمین در در صورت فلکی شمالی گردن درازِ زرافه جای گرفته است.