14 بهمن 1395 0

تصویر نجومی روز: پس از برخورد کهکشان ها

بیگ بنگ: مثالی از خشونت در مقیاس کیهانی، کهکشان بیضوی شکل NGC 1316 است که تقریبا در فاصلۀ 75 میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی جنوبی کوره، قرار دارد. اخترشناسان با بررسی این چشم انداز شگفت انگیز مشکوکند که کهکشان غول پیکر NGC 1316 با کهکشان کوچکتر مجاور NGC 1317 برخورد کرده و باعث…

20 فروردین 1393 0

تغذیه کهکشانی عظیم توسط سیاهچالۀ مرکزی اش!

بیگ بنگ: تصویر جدید دو کهکشان NGC 1316 و NGC 1317 که از تلسکوپ 2.2 متری ESO به ثبت رسیده، تاریخچه ی بسیار متفاوتی از این دو را بازگو می کند. کهکشان مارپیچی کوچک یعنی NGC 1317 یک زندگی بدون حادثه را پشت سر گذاشته، اما کهکشان بزرگتر NGC 1316 حاصل ترکیب چند کهشکان دیگر…