21 اسفند 1394 5

یک معلم، الهام‌ بخش ِ استیون هاوکینگ

بیگ بنگ: استیون هاوکینگ به تازگی توضیح داده است که چگونه یکی از معلمانش چشم‌های او را به واسطه ریاضیات به سوی عالم هستی باز کرده است؛ در حالی که بقیه معلمان از آموزش وی خسته و دلسرد شده بودند.