23 خرداد 1392 0

از مریخ چه خبر؟

در این مطلب به خبرهای جدیدی که پیرامون سیاره مریخ و مریخ نوردهای فعال آن “فرصت” و “کنجکاوی” ، پرداخته می شود.آیا این مریخ نوردها در نهایت می توانند رازهای سر به مهر سیاره سرخ را بر ملا کنند؟ کشف آب شرب در مریخ؟ ناسا اعلام کرد کاوشگر فرصت (Opportunity) به شواهد جدیدی از وجود…