23 خرداد 1392 0

کوچکترین کهکشان کشف شده، احاطه در ماده تاریک!

ستاره شناسان موفق شدند رازهای کم جرم ترین کهکشان شناخته شده جهان را فاش کنند. مطالعه کم جرم‌ترین کهکشان شناخته شده کیهان، سرنخ‌هایی در مورد این نوع مجموعه‌های کیهانی که یافتن آنها سخت است ارائه می‌دهد. این کهکشان کوتوله که « Segue 2» نام دارد با توده‌ای نه‌چندان بزرگ از ماده تاریک ترکیب شده‌است. این…