۲۵ مهر ۱۳۹۳ 8

بی نهایت – بخش چهارم

بیگ بنگ: اینطور که معلوم است ما هیچگاه نمی توانیم بی نهایت ها را ببینیم و یا به دام اندازیم، اما بی نهایت فقط به سمت بزرگی پیش نمی رود. بی نهایت های بسیاری در اطراف ما وجود دارد که به سمت کوچکها میل می کنند. مفهوم بی نهایت کوچکها توسط لایپنیتز و نیوتن وارد…

۲۳ مهر ۱۳۹۳ 5

بی نهایت – بخش سوم

بیگ بنگ: تاریخ علم فیزیک تصریح می کند که هر گاه یک بی نهایت در مدلها و فرمولهای نظری پدید می آید، به معنای آن است که یک پدیده جدید حاصل خواهد شد که اساسا با آنچه همین فرمولها تعریف می کنند، متفاوت است.

۱۸ مهر ۱۳۹۳ 4

بی نهایت – بخش دوم

بیگ بنگ: در دوران شیرین کودکی ، شبیه بیشتر بچه ها احساس می کردم آسمانها انتهایی ندارند، اما اعداد محدود بودند، چون هر بچه ای تا عدد خاصی می تواند بشمارد، اما امروزه بر عکس شده است!

۱۶ مهر ۱۳۹۳ 11

بی نهایت – بخش اول

بیگ بنگ: یکی از معجزه های اندیشه این است که می تواند از هر محدودیتی فراتر رود. اگر چه در عمل بن بستهای زیادی برای پیشروی و نفوذ به درون هر چیزی وجود دارد، اما برای ذهن و اندیشه موضوع فرق می کند. بیشترین فاصله ای که آدمی در فضا برای دور شدن از زمین…