30 خرداد 1393 3

“تیتان” چه بویی دارد؟ + ویدئو

بیگ بنگ: قمر زحل چه بویی دارد؟ این پرسشی است که دانشمندان در تلاش هستند تا پاسخ مناسبی برای آن پیدا کنند. به همین دلیل دانشمندان ناسا از نوعی شیوه فناورانه برای شکار بوی تیتان قمر زحل بهره بردند.