برچسب گذاری توسط: گرانش سیارات

غول های گازی چطور شکل گرفته اند؟

بیگ بنگ: غول‌های گازی مثل زحل یا مشتری،احتمالا نه از یک هسته سیاره ای بلکه از سنگریزه‌های کوچکی که بهم چسبیده اند شکل گرفته اند. این نظریه می‌تواند یکی از بزرگترین مشکلات درباره درک...

آموزش نجوم و اخترفیزیک مقدماتی: سیارات منظومه شمسی (۳)

بیگ بنگ: در نگاه نخست به نظر می‌رسد که فاصله‌ی سیارات از خورشید تابع الگوی خاصی نیست. مگر آن‌که بگوییم چهار سیاره اول در فاصله‌ای نسبتاً نزدیک و بقیه‌ی آنها در فاصله‌ای بسیار دور...