9 مهر 1392 6

کشف سیاه‌چاله در اعماق اقیانوس

دیدن سیاه‌چاله‌ها غیرممکن است اما اخترشناسان اطمینان دارند که آْنها وجود دارند، و اکنون دانشمندان نیز با دیدن خصوصیات سیاه‌چاله‌ای برروی زمین،‌در واقع در اعماق اقیانوس اطلس به وجود آنها مطمئن‌تر شده‌اند. به گزارش همشهری آنلاین، سیاه‌چاله شکافی در تاروپود فضا-زمان است که همه‌چیز را به سوی خود می‌کشاند، به شکلی که هیچ چیز توان…