1 مهر 1392 0

NGC 3372 : سحابی کشتی

سحابی بزرگ کشتی یا اتا کارینا(NGC 3372) با پهنای 300 سال نوری یکی از بزرگترین اجرام غیر ستاره ای در کهکشان ما است که مانند جواهری در جنوب آسمان و صورت فلکی زورق می درخشد. سحابی جبار نیز که در نیمکره شمالی آسمان قرار دارد بسیار شبیه این سحابی است که البته مقداری کوچک تر…