28 فروردین 1398 0

نگاه به کهکشان مسیه 81

بیگ بنگ: یکی از درخشان‌ترین کهکشان‌ها در آسمان ِ سیاره زمین، کهکشان مسیه ۸۱ بزرگ و زیبا می باشد که به سمت صورت فلکی شمالی دب اکبر قرار دارد. این کهکشان مارپیچی بزرگ که NGC 3031 نیز نامیده می شود نخستین‌بار در قرن 18 شناسایی شد.

26 شهریور 1396 1

کهکشان مارپیچی و درخشان مسیه 81

بیگ بنگ: یکی از درخشان ترین کهکشان ها در آسمان ِ سیاره زمین مسیه 81 بزرگ و زیبا می باشد که هم اندازه با کهکشان راه شیری است. این کهکشان مارپیچی بزرگ که M81 نیز نامیده می شود در سمت صورت فلکی شمالی دب اکبر قرار دارد.

29 دی 1394 2

درخشان ترین کهکشان ِ مشاهده شده، در حال تکه پاره شدن!

بیگ بنگ: اخترشناسان دریافته اند که یکی از درخشان ترین کهکشان های شناخته شده جهان که در فاصله ۱۲.۵ میلیارد سال نوری از ما قرار دارد درحال تکه پاره شدن است. به گفته آنها سیاهچاله ای عظیم در مرکز کهکشان سرمنشا این تحولات است.

20 فروردین 1393 0

تغذیه کهکشانی عظیم توسط سیاهچالۀ مرکزی اش!

بیگ بنگ: تصویر جدید دو کهکشان NGC 1316 و NGC 1317 که از تلسکوپ 2.2 متری ESO به ثبت رسیده، تاریخچه ی بسیار متفاوتی از این دو را بازگو می کند. کهکشان مارپیچی کوچک یعنی NGC 1317 یک زندگی بدون حادثه را پشت سر گذاشته، اما کهکشان بزرگتر NGC 1316 حاصل ترکیب چند کهشکان دیگر…