2 دی 1393 6

دنياي سگ ها

بیگ بنگ: احتمالا حدود 15 هزار سال و به تعبيري 33 هزار سال پيش، نژاد خاصي از گرگها به خاطر ترس كمتر از انسان به او نزديك شدند. انسانها از اين نزديكي استقبال كرده و به آنها غذا و پناه دادند. از آن زمان به بعد اين گرگها به وفادارترين دوست آدمي يعني سگ تبديل…