17 خرداد 1394 0

چرا جنس ِ مذکر در طبیعت دوام آورده است؟

بیگ بنگ: با توجه به اينکه در اکثر گونه‌های جانوری تنها نقش جنس مذکر در توليد مثل اهدای اسپرم است، زيست شناسان همواره به اين معنا فکر کرده‌اند که چرا گزينش تکاملی جانوران با تمام بی‌رحمی خود اجازه داده که جنس نر کماکان به موجوديت خود ادامه دهد.