6 مهر 1398 0

تپه‌های شنی مریخ در حال آب شدن

بیگ بنگ: این اَشکال عجیب و غریب بر روی مریخ چیست؟ تپه‌های شنی در حال آب شدن. با آمدن فصل بهار در نیمکرۀ شمالی مریخ، تپه‌های شنی در نزدیکی قطب شروع به آب شدن کرده‌اند. این عکس در اواخر می 2019 توسط مدارگرد ردیاب گاز اگزومارس ثبت شده است.