۱۶ اسفند ۱۳۹۱ 5

معرفی کتاب: فیزیک آینده

همواره تصور آینده برای آدمی کاری دل‌پذیر و رویاپردازانه بوده است. این که مردم در آینده چگونه خواهند زیست؟ از چه موهبت‌هایی برخوردار خواهند شد، چه رنج‌هایی را برای ابد به فراموشی خواهند سپرد، به چه شیوه‌ای زندگی روزمره خود را پیش‌ خواهند برد، به کدامین گوشه‌های ناشناخته‌ی این گیتی عظیم رخت سفر خواهند بست،…