28 اردیبهشت 1392 0

عبور سیارکی از کنار زمین

در تازه ترین عبور سیارکها از کنار سیاره مادریمان سیارکی بنام 1998 QE2 در روز 31 مه 2013 از نزدیکی زمین عبور خواهد کرد. طبق محاسبه دانشمندان این سیارک طولی حدود 2.7 کیلومتر دارد که این اندازه برابر با 9 کشتی مسافربری بزرگ میباشد. این سیارک از فاصله 5.8 میلیون کیلومتری زمین یا بعبارتی فاصله…