برچسب گذاری توسط: 2007 OR10

کشف تاریک‌ترین جرم بی‌نام در سامانه خورشیدی

بیگ بنگ: بیشتر سیاره‌های کوتوله در اعماق سامانه خورشیدی جمع شده‌اند که تعدادی از آنها طی دهه گذشته به لطف فناوری‌های جدید شناسایی شده‌اند اما بسیاری از آنها هنوز ناشناخته باقی مانده‌اند.