16 آذر 1397 0

مشاهدۀ دنباله‌دار ویرتانن

بیگ بنگ: دنباله‌دار ویرتانن 46P که در اواسط ماه دسامبر به ما نزدیک می شود، در این آسمان پر ستاره از فراز برج ِ ناقوس یک کلیسای رومانسکی در حال عبور است. در این عکس پانورامای عمودی که در 3 دسامبر ثبت شده، رنگ سبز این دنباله‌دار را از فراز ِ سنت لورنیک دلا موگا،…