24 اردیبهشت 1399 0

این موجود دراز و چسبناک در اقیانوس چیست؟

بیگ بنگ: تصاویر جدید از حرکت کلون‌های به‌هم پیوسته‌ای حکایت دارد که از مسیر اقیانوس در حال عزیمت به ساحل استرالیا هستند. این جانداران که در برخی مناطق با نام «موجودات دراز چسبناک» شناخته می‌شوند، به گونه‌ای هستند که نمی‌توان تشخیص داد که اندام بدن هستند یا موجودات زنده. نام علمی آنها «سیفونوفور» است.