۲۵ بهمن ۱۳۹۱ 1

مارس ۵۰۰ چیست؟

مارس ۵۰۰ یکی از چند آزمایشی است که در جهان برای آمادگی سفر به مریخ است که سازمان فضایی روسیه امید دارد در حدود ۲۵ سال دیگر به سوی آن فضانورد بفرستد. این پروژه با این امید ایجاد شد که این ماموریت مجازی به مریخ به روان‌شناسان کمک کند تا تاثیرات روان‌شناختی یک ماموریت واقعی…