24 فروردین 1393 0

کشف نخستین قمر فرا خورشیدی حول یک سیارۀ بیگانه!

بیگ بنگ: تیمی از ستاره شناسان با استفاده از تصاویر تلسکوپی در نیوزیلند و تاسمانی یک قمر فراخورشیدی بنام MOA -2011- BLG- 262 را خارج از منظومه شمسی مشاهده کرده اند که آزادانه در فضا حرکت می کند، این کشف محققان ناسا و کارشناسان ستاره‌شناسی در سراسر اروپا را شگفت‌زده کرده است.