17 مرداد 1392 1

NGC 524 :کهکشان مارپیچی قدیمی مرموز

این گرداب کیهانی مرکز کهکشان NGC 524 است که تلسکوپ فضایی هابل به ثبت رسانده است. این کهکشان در فاصله حدود 90 میلیون سال نوری از زمین و  در صورت فلکی حوت، واقع شده است. NGC 524 یک کهکشان عدسی شکل است. دانشمندان بر این باورند که کهکشان های عدسی شکل یک حالت میانی در…