19 اردیبهشت 1392 0

مریخ منزلگاه جدید بشریت

این تصویری هنری از دره Valles Marineris است. به این دلیل این نام را بر آن نهادند که مدارگرد مارینر 9 مریخ آن را کشف کرد. در این تصویر هنری طلوع خورشید بر فراز این دره به زیبایی به تصویر کشیده شده است. این دره عمیق بیش از 4000 کیلومتر طول، 200 کیلومتر عرض و…