8 شهریور 1393 0

کشف ابرهای بارانی در یک سیاره غول پیکر!

بیگ بنگ: ستاره‌شناسان موفق به کشف شواهدی از وجود ابرهای باران‌زا در یک کوتوله دوردست شدند. این کشف بر روی یک کوتوله قهوه‌ای – سیاره غول‌پیکر گازی که نتوانسته به ستاره تبدیل شود – در فاصله 7.3 سال نوری از زمین انجام شد و بار دیگر فرضیه حیات در برخی سیارات بیگانه را مطرح کرد.