خانه نویسندگان پست های اسماعیل جوکار

اسماعیل جوکار

اسماعیل جوکار
181 مطالب 19 دیدگاه ها
نویسنده این مطلب: اسماعیل جوکار، دانشجوی مقطع کارشناسی فیزیک، علاقمند به فیزیک، نجوم و کیهان شناسی می باشد و به عنوان نویسنده در وب سایت بیگ بنگ فعالیت می کند.