خانه نویسندگان مطالب توسط معصومه رحیمی

معصومه رحیمی

99 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی ارشد علوم کامپیوتر، علاقه‌مند به علوم اعصاب، علوم شناختی، کیهان شناسی، سیستم های هوشمند میباشد و در زمینه انتشار مقاله با وب سایت بیگ بنگ همکاری دارد