خانه نویسندگان پست های امین میرزایی

امین میرزایی

امین میرزایی
38 مطالب 0 دیدگاه ها
دانشجوی کارشناسی روانشناسی-علاقه‌مند به نجوم، کیهان شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی میباشد و در زمینه انتشار مقاله با وب سایت بیگ بنگ همکاری می کند.