خانه نویسندگان مطالب توسط امین میرزایی

امین میرزایی

38 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی روانشناسی-علاقه‌مند به نجوم، کیهان شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی میباشد و در زمینه انتشار مقاله با وب سایت بیگ بنگ همکاری می کند.